Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης (εισαγωγή/σχόλια)
Εκλογαί εκ της Ουεργιλίου Αινειάδος προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1942]