Ευθ. Δ. Χριστόπουλος, Νικόλαος Σ. Ασωνίτης (επιμ.), Ευστ. Δημόπουλος, Ε. Κουζέλης, Β. Χριστόπουλος (επιμ.)
Ομήρου Ιλιάδος, Εκλογαί Α΄ και Γ΄ Ραψωδία, δια τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων