Ευθ. Δ. Χριστόπουλος, Νικόλαος Σ. Ασωνίτης (επιμ.)
Ομήρου Ιλιάδος, Εκλογαί Ραψωδία Ω, δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.