Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου
Ιστορία των αρχαίων χρόνων ως τα146 π. Χ. Α΄ Λυκείου
[1978, 4th edition]