Πλάτων, Νικ. Σ. Μπαξεβανάκις (μετάφραση)
Πλάτωνος Κρίτων. Προς χρήσιν της Ε΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1939, 7th edition]