Ξενοφών, Νικόλαος Ι. Ζαφειρίου (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος. Δια την Β΄ Τάξιν των Ημιγυμνασίων και των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1938, 3rd edition]