Λουκιανός, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι Εκλογαί, προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και των Ημιγυμνασίων και της των αντιστοίχων σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1936, 3rd edition]