Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Α. Σκάσσης (σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (Εκλογαί) προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων παλαιού τύπου και την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]