Ερρίκος Σκάσσης
Λεξιλόγιον Κορνηλίου Νέπωτος (Εκλογών)
[1922, 3rd edition]