Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Θεοφάνης Α. Κακριδής (σχόλια/παρατηρήσεις)
Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Επιστολαί αι προς διδασκαλίαν εν τοις Γυμνασίοις υπό του Υπουργείου ωρισμέναι (δια την Γ΄ τάξιν)
[1924, 5th edition]