Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Ciceco), Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης, Ερρίκος Σκάσσης, Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή/σχόλια)
Ουεργιλίου Αινειάς (Εκλογαί), M. Tulli Ciceronis Somnium Scipionis,Οράτιου Ωδαί
[1957, 6th edition]