Σοφοκλής, Π.Ν Δημόπουλος (μετάφραση), Σπυρ. Μαγγίνας (επιμέλεια)
Σοφοκλέους Τραγωδία 1) Οιδίπους Τύραννος, 2) Αντιγόνη
[1956, 5th edition]