Εμμ. Γ. Παντελάκης
Πλουτάρχου Θεμιστοκλής μετά προλεγομένων και σημειώσεων. Προς χρήσιν των μαθητευόντων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας
[1920, 3rd edition]