Ιωάννης Θ. Ρώσσης
Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Α' και Γ' δια τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων