Ιωάννης Μπακόπουλος (μετάφραση, σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι 1. προς Δημόνικον 2. προς Νικοκλέα δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων