Θουκυδίδης, Ιωάννης Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Δημηγορίαι Θουκυδίδου (Δημηγορίαι Πλαταίεων- Θηβαίων-Κλέωνος) δια τους μαθητάς της Ζ΄ τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.