Θουκυδίδης, Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Θουκυδίδου Ξυγγραφής Πλαταϊκά, Σχολικό βοήθημα για την ΣΤ΄ τάξιν των οκταταξίων Γυμνασίων