Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.