Θεόκριτος, Βίκτωρ Δ. Κρητικός (μετάφραση, σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια δια την Η΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1953]