Δημοσθένης, Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ Φιλιππικός δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.