Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους ο A΄ κατά Φιλίππου, Ο περί ειρήνης και Β΄ κατά Φιλίππου. Δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1931, 7th edition]