Κ. Κωνσταντάς, Π. Παπαδόπουλος
Γεωγραφία των Ηπείρων εκτός της Ευρώπης, προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων και συνδιδασκομένων Ε΄ και ΣΤ΄ κατά το 1ον έτος συνδιδασκαλίας