Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων. Ο κόσμος εκτός της Ευρώπης
[1940]