Αθανάσιος Ι. Κεφαλιάκος
Λύσεις των ασκήσεων της εγκεκριμένης Θεωρητικής Γεωμετρίας Ο.Ε.Σ.Β. δια τους μαθητάς της Ζ΄ τάξεως Οκταταξίου Γυμνασίου, τεύχος Β