Αθανάσιος Ι. Κεφαλιάκος
Λύσεις Άλγεβρας Ο.Ε.Σ.Β. τεύχος Α΄