Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων
[1938, 8th edition]