Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί) Γ΄ Γυμνασίου
[1970, 19th edition]