Νικόλαος Ασπιώτης
Ανθρωπολογία Β΄ Λυκείου
[1978, 10th edition]