Όμηρος, Δημήτριος Ν. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς Α΄ εκλογή Α - Β - Γ -Δ - Ζ
[1931, 1st edition]