Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί) Γ΄ Γυμνασίου
[1969, 19th edition]