Β. Πετρούνιας, Φ. Κολοβός, Σ. Σπεράντσας, Α. Μεταλλινού
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1967, 7th edition]