Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, επιμέλεια)
Ομήρου Ιλιάς (Εκλογαί) Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1972, 18th edition]