Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι (Ολυνθιακοί Α΄- Β΄ και Φιλιππικοί Α΄- Β΄) δια την Δ' τάξιν των Γυμνασίων
[1949]