Νικόλαος Π. Τσιγκούλης, Ανδρέας Βουτσινάς, Ιωάννης Μαργαζιώτης
Μουσική Β' Γυμνασίου
[1981, 2nd edition]