Αντώνιος Λ. Χριστόπουλος
Αγωγή του Πολίτη. Γ΄ Γυμνασίου
[1981, 7th edition]