Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Ανάβασις (Εκλογαί), Γ΄ Γυμνασίου
[1967, 16th edition]