Ευριπίδης, Ιωάννης Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Ευριπίδου, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι δια τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.