Γεωργ. Κ. Μαυρίας, Κων. Α. Βοσταντζής
Ιστορία Αρχαίας Ελλάδος για την Τετάρτη Τάξι του Δημοτικού Σχολείου
[1960]