Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι (Ολυνθιακοί Α΄- Β΄ και Φιλιππικοί Α΄- Β΄), Δ΄ Γυμνασίου
[1972, 18th edition]