Σαλτερής Γ. Περιστεράκης
Φυσική Πειραματική Γ΄ Γυμνασίου
[1978, 10th edition]