Ευστράτιος Παπάνης
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[1977, 8th edition]