Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, δια τας κατωτέρας Τάξεις των Γυμνασίων
[1956, 10η Έκδοση]