Ευαγόρας Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία Β΄ Γυμνασίου
[1967, 16th edition]