Αλκίνοος Μάζης
Φυσική Πειραματική τόμος Α΄
[1968, 8th edition]