Σ. Ι. Ζαχάρωφ
Μαθήματα και ασκήσεις αρχαίας ελληνικής γραμματικής (Βοήθημα προς χρήσιν των μαθητών Γυμνασίου)
[1961]