Ε. Αναγνωστόπουλος, Λ. Βελιαρούτης, Α. Καλογιάννης, Π. Κριμπάς
Η Γραμματική της Δημοτικής Γλώσσας με βάση την Κρατική Γραμματική Ο.Ε.Δ.Β. του Μ.Τριανταφυλλίδη
[1964, 3rd edition]