Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία Ευρώπης Φυσική, Πολιτική, Οικονομική δια την Β΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1964, 1st edition]