Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου
Ιστορία των αρχαίων χρόνων ως το 146 π. Χ. Α΄ Γυμνασίου
[1965, 1st edition]