Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία του Πολιτισμού, Β΄ Λυκείου
[1967, 3rd edition]