Νικόλαος Σούλιας
Λογική μετά στοιχείων γνωσιολογίας, τάξεως ΣΤ΄
[1964, 2nd edition]